top of page

Logsystemet

Log alt hvad du har brug for at gemme.

Brug en Android-app til at gemme alle data, der beskriver din produktion.

Denne side beskriver log-systemet og hvordan det konfigureres til dine behov.

Screenshot_20220607-142940.jpg
Create batch with qr.png

Primære logfiler

InfoGrow-loggen er et hierarkisk system defineret af dig og til dine behov.

Det øverste niveau kaldes det primære log-niveau. Her definerer du hvilken type data, du vil logge til senere brug.  Eksemplet viser nogle typer, men du kan logge, hvad du vil.

Log - primary structure.png
Screenshot_20220607-142940.jpg

Sekundære log typer

Det næste niveau definerer elementer, der kan vælges for hvert af de øverste niveauer.

Du kan tilføje så mange tal eller tekst indtastninger, som du vil. Du kan også uploade et billede, der beskriver, hvad du logger.

Både tal og tekst kan tilføjes enten som et felt til at indtaste data i eller som en liste, hvor du vælger mellem forskellige foruddefinerede værdier.

Log - Secondary structure.png.jpg
Screenshot_20220607-142955.jpg

Når de primære og sekundære indtastninger er defineret, kan data indtastes i appen.

Screenshot_20220607-143050.jpg
bottom of page