top of page
Create batch with qr.png
Screenshot_20220607-142955.jpg

Fugtproblemer

noun-mold-2278016-00449F.png

Høj luftfugtighed og især længere perioder med høj luftfugtighed giver ofte problemer med gråskimmel.

noun-mold-2278016-00449F.png

Registrer gråskimmelinfektion med InfoGrow-log og lær, hvordan du undgår infektioner.

Infektion med gråskimmel

Processen med gråskimmelinfektion kan beskrives i tre faser (Körner et al, 2014):

1. Sporedannelse og spredning,

2. Spiring, 

3. Spore penetration og infektion af plantevævet.

Udeluft er den største kilde til gråskimmel-sporer og kan til en vis grad begrænses med mere lukkede vinduer. Efter et udbrud i væksthuset er sket, opstår den anden kilde til sporer internt.

For at forhindre sygdomsudbrud skal udviklingen af sporerne standses. Sporenes vitalitet er 100 % ved spordannelse og falder med tiden og ydre omstændigheder (udtørring og lav relativ fugtighed). Sporerne indeholder kun lidt vand og skal optage det fra miljøet. Spiring sker under høje fugt forhold i en vandfilm på bladene eller ved høj luftfugtighed. 

(Fra Körner, O., Holst, N. and Visser, P. de, 2014, A Model-Based Decision Support Tool for Grey Mold Prediction, Acta Horticulturae, 1037, 569-574)

InfoGrowSummary1.png

Første Trin

  • Se vigtige produktionsparametre for alle klimazoner (afdelinger) som et gennemsnit over en tid du selv vælger.

  • Se luftfugtigheden og den maksimale luftfugtighed i den valgte periode.  Brug farver til at angive, om fugtighedsniveauet er ok eller problematisk. Så er det nemt at se, om du kan få sygdomsproblemer i den nærmeste fremtid.

Daglige værdier

Daglige værdier for fugt, temperatur og fotosyntese giver et overblik over produktionsparametrene. Se hvordan luftfugtigheden afhænger af temperaturen, og om du har brug for at ændre klimastyringsstrategien.

Humidty, daily.jpg
Humidity, detailed.jpg

Detaljerede værdier 

En detaljeret visning, der viser det daglige mønster af luftfugtigheden inde og ude sammen med temperaturen i væksthuset. Se hvordan du optimerer klimaet, når luftfugtigheden er for høj.

Fordeling af fugtighedsniveauer

Humidity chart.png

For at bekæmpe gråskimmel er det vigtigt at holde luftfugtigheden så lav som muligt. Dette diagram viser akkumulerede værdier af høj luftfugtighed.  Dette eksempel er fra et drivhus med få problemer med gråskimmel. Søjlerne viser summen af timer, hvor luftfugtigheden var over 40, 50, 60, 70 80, 90 % luftfugtighed.

Humidity from VG.png

Efter dataindsamling med InfoGrow kan data analyseres yderligere i Virtuelt drivhus. Det giver endnu flere informationer om fordelingen af luftfugtigheden. Her ses data også med information om, hvor mange sammenhængende timer der har været med høj luftfugtighed. En længere periode med høj luftfugtighed er det, der giver gråskimmel de bedste vækstbetingelser og der derfor bør undgås.

Log når det sker

Create batch with qr.png
Screenshot_20220607-142955.jpg

InfoGrow log er et brugervenligt system, der kan logge, hvad der sker i produktionen. Foretag en registrering med appen, når der registreres infektioner. Registreringer gemmes derefter sammen med klimadata.

Senere er det nemt at se, i hvilken situation infektionerne opstår og beslutte, hvordan man undgår dem. 

 

Med Virtuelt Drivhus kan du endda teste en ny klimastrategi og se, om strategien vil lykkes ved at ændre klimaet for at undgå væksten af gråskimmel.

 

bottom of page