top of page
Euro.jpg

Ni måder at spare energi på med InfoGrow 2.0

Nine_ways_to_save_energy_overview.png

Spar energi

InfoGrow har flere muligheder for at hjælpe med at spare på energien.

Mulighederne afhænger af den aktuelle kultur, væksthuskonstruktion og tekniske faciliteter. 

Dette er en kort introduktion til, hvordan du med InfoGrow 2.0 kan spare på energien.

Dynamisk klimastyring

Dynamisk klimastyring har i praksis såvel som i flere forskningsstudier vist at nedsætte energiforbruget. Energibesparelsen opnås, når temperaturen får lov til at svinge mellem en specificeret minimum- og maksimumtemperatur. InfoGrow hjælper med at sikre gennemsnits- temperaturen så prouktionstiden sikres.

En anden tilgang er endnu mere dynamisk. Billedet er fra tidligere IntelliGrow-forsøg, hvor både temperatur, CO2 og lys blev styret efter solstrålingen udenfor huset. Forsøgene viste besparelser på helt op til 30 %.

InfoGrow hjælper dig med at sikre, at det dynamiske klima ikke påvirker produktionstiden og kvaliteten ved hjælp af flere klima-indikatorer for produktionen.

InfoGrow er en videreudvikling af IntelliGrow.

IntelliGrow Roses.png
IntelliGrow forskning, foto Eva Rosenqvist, Københavns Universitet 

Roserne er dyrket i forskellige klimaer i det tidlige forår. Std er dyrket i et standardklima med 21 °C om dagen og 19 °C om natten. De andre planter er dyrket ved forskellige dynamiske strategier. Sammenlignet med standardbehandlingen blev de øvrige planter produceret med 10-30 % mindre energiforbrug.

IG Rapport2.png

Styr vækstlyset ved hjælp
af vejrudsigt

InfoGrow bruger lokale vejrudsigter fra ConWx med alle relevante klimatiske parametre. InfoGrow er sat op med information om væksthusets dækkematerialer, gardiner, vækstlys m.m.. Ud fra de informationer beregner InfoGrow, hvor meget lys der skal til for at opnå et gennemsnitligt lys i drivhuset, der passer til planteproduktionen. Tabellen angiver, hvor mange timer du skal bruge vækstlyset for at opnå det ønskede sætpunktet for det gennemsnitlige lys.

Hermed kan du spare energi, især når vinteren skifter til forår og sommer til efterår.

ConWx.jpg
LightStrategy.png
EnergySpikes.png

Energispidser 

Nogle dage bruges mere energi end andre. En kold dag bruger mere energi end en varmere dag om foråret. Det er indlysende, men HortiAdvice har i flere test fundet ud af, at flere dage har haft et energiforbrug, der ikke er rimeligt. Kig efter de dage og skift klimastrategi for at undgå dem.

Et eksempel kan være at sænke sætpunkterne, når det blæser og er koldt udenfor.

Følg energiforbrug fra afdeling til afdeling i 15-min trin

InfoGrow estimerer energiforbruget i alle afdelinger med 15 minutters intervaller. Estimaterne afhænger af en model udviklet til InfoGrow. Udover en opsætning er estimeringen foretaget på baggrund af indløbstemperaturen målt af klimacomputeren. Eksperimenter har vist, at estimatet er ret præcist og perfekt til at følge brugen af energi. Hvad sker der, når gardinerne bruges eller trækkes fra igen? Ville det have været bedre at vente 30 minutter med at gøre det?

Heat energy UK (1).png

Identificer afdelinger med særligt høje energiforbrug

Daily use of energy.png

InfoGrow viser dit daglige energiforbrug sammen med en regressionslinje. Linjen forklarer brugen af energi som funktion af forskellen i temperatur mellem inde og ude. Tallet før x angiver drivhusets "ydelse". En høj værdi betyder, at der skal mere energi til at varme væksthuset op end en lavere værdi. Sammenlign afdelingerne og se, hvilke af dem du skal have mere fokus på. Det kan være nye gardiner, bedre isolering etc. Eller blot en ændring af klimastrategien.

Følg din energi-effektivitet fra år til år

Hvis du sammenligner regressionslinjerne fra år til år ser du om væksthuset  klarer sig bedre eller dårligere. Se om dine bestræbelser på at spare energi er lykkedes, eller om der skal gøres endnu mere.

Daily use of energy.png
Crop setup.png

Optimér produktionstiden ved hjælp af produktionsmodeller

Timing af produktionen er afgørende. Ofte skal produktionen være lidt for stor for at sikre, at der er nok planter i den rigtige udviklingstilstand, når de sælges efter behov. Denne overproduktion kan være dyr på grund af både energiforbrug og mandetimer. InfoGrow 2.0 hjælper med at time produktionen med brug af modeller til produktionen. Definer de forskellige afgrøder med hensyn til den nødvendige temperatur, lys eller fotosyntesesum, der er nødvendig for at lave en kulturer af høj kvalitet. InfoGrow følger dine valg og hjælper med at forudsige, hvornår planterne forventes at være færdige. Brug en skærm på kontoret for at følge med i hvordan det går!

Batch with prediction.png
FAst loo for all.png

Fugtighed og gråskimmel

Undgå sygdomme favoriseret af klimastrategien (gråskimmel). Det er kendt, at længere perioder med høj luftfugtighed kan resultere i en hurtig udvikling af gråskimmel. InfoGrow viser, hvor mange timer luftfugtigheden er over et givent fugtniveau. Hvis luftfugtigheden er for høj, kan du ændre klimastrategien for at undgå den høje luftfugtighed. På den anden side, hvis luftfugtigheden er meget lav, kan du have en for effektiv og kostbar fugtkontrol. Skift strategi og spar energi og minimer dit tab på grund af sygdomme.

Humidity chart.png

Klimastrategi og sensorfejl

InfoGrowSummary1.png
BilledeInfoGrow2.jpg

En optimal produktion afhænger af klimacomputeren der styrer klimaet.  Sensorfejl  kan nemt resultere i både en ikke optimal produktion og et for højt energiforbrug. InfoGrow integrerer flere sensorinput og beregner fotosyntese. Følger du værdien ved hjælp af InfoGrows farvekodning ser du hurtigt om der er fejl i de vigtigste sensorer eller styringsenheder.

Et par eksempler er vækstlyslys uden brug af CO2-tilførelse, en CO2-sensor, der måler meget lave værdier og en temperaturføler, der måler forkert.

Mikrofonen symboliserer, at vi "lytter" til planterne. Vi bruger modeller af klimaet til at forklare, hvordan planterne vokser.

bottom of page