top of page

I den mørke tid af året

Hvis kunstlyset skal udnyttes optimalt, er det vigtigt at væksthusets klima er optimalt.  Både temperatur og CO2-koncentration skal være så kunstlyset kan udnyttes. Det er derfor vigtigt at CO2-koncentrationen i væksthuset er høj nok når kunstlyset er tændt. Afhængig af prisen på både el og CO2 kan man endda overveje at udskifte noget af kunstlyset med en højere CO2-koncentration. I teorien vil det virke, men det er så vidt vides ikke undersøgt nærmere. Selv om vinteren har vi perioder med klart vejr og mere lys end gennemsnittet. I de perioder har vi muligheder for at udnytte en egentlig lyssum-styring.

Hvor kommet lyset fra?

noun-sun-4579742-00449F.png
lunstlysets andel.png

Når man skal spare på kunstlyset, er det også vigtigt at vurdere, hvor meget kunstlyset rent faktisk betyder for planteproduktionen.

 

Figuren viser hvordan lyset i plantehøjde (mørk orange) er fordelt som en del fra kunstlyset (lys grøn) og en del fra det naturlige lys (lys orange) for 5 døgn. Den grønne søjle er lyset udenfor væksthuset. Det er tydeligt at med data omkring 1. december er det kunstlyset der er afgørende. En tilsvarende figur fra september vil vise at det naturlige lys betyder det meste og at kunstlyset måske slet ikke er så nødvendigt.

Lyssum og vejrudsigter

kunstlys strategi dansk.png

Hvis planterne i nogle dage får meget lys, kan man spare på lyset i andre mørke dage. I praksis har det vist sig at man i overgangene fra vinter til forår og sensommer til vinter kan spare op mod 20 % af kunstlys-omkostningerne. Både Senmatic og Priva klimacomputerne har indbygget funktioner til lyssum-styring.

Den fulde effekt af styring efter lyssum får man når man kombinerer styringen med både vejrudsigter og elprisernes variation. Figuren viser hvordan en sådan styring kan fungere, når man benytter HortiAdvice-programmet InfoGrow.

 

Der er vist data fra 2 huse med kunstlys. Den første kolonne viser den ønskede lyssum og de efterfølgende kolonner viser det lys der er opnået i de sidste 5 dage. Lyset er beregnet i plantehøjde ud fra systemets kendskab til gardiner, gardinstrategi, dækkematerialer, installeret kunstlys m.m.

Man kan fx se at i Hus 1 ønsker man en lyssum på 7 mol lys pr m2. Man har opnået 6.3 mol/m2 og er altså lidt bagud. Den gule række viser hvor meget lys vejrudsigten for gartneriets position forventer de kommende dage. Neden under ses hvor mange timer kunstlyset skal tændes for at nå den ønskede lyssum. Idéen er så, at den klimaansvarlige ændrer lysstrategien dagligt, så man opnår den ønskede lyssum ved at tænde kunstlyset det angivne antal timer når elprisen er lavest og det passer ind i gartneriets arbejde og planternes behov.

bottom of page