top of page

Produktionskontrol med InfoGrow 2.0

HortiAdvice leverer software til at planlægge og styre din drivhusproduktion. Her er en kort beskrivelse af GreenPlan til planlægning og InfoGrow log til produktionsstyring.

GreenPlan

 

Administrer din produktionsplanlægning og økonomiske prognose.

GreenPlan er software designet til potteplanteavlere.
GreenPlan er fokuseret på præcis timing af salg og har en række funktioner, der gør det let at sikre, at den rigtige blanding af varianter og farver vil være tilgængelig i god tid.
GreenPlan gør det umiddelbart synligt for planlæggeren, om en produktion er kandidat til opskalering eller nedskalering.

 • Forventet indtjening på afgrødeniveau.

 • Planlæg efter dit topsalg.

 • Planlægning på dag- eller ugeniveau.

 • Oversigt over produktion og forbrug af stiklinger.

 • Flere dyrkningsopskrifter pr. sort.

 • Grafisk plan over dit pladsforbrug.

 • Beregn kulturens forbrug af varme, el, CO2 og vækstlys.

 • Prisberegner for merværdi.

InfoGrow Log

 

Udvikling af planterne afhænger af flere faktorer. Den vigtigste er temperaturen eller mere præcist temperatursummen for produktionen.

For at sikre en fuld udvikling har planterne brug for en given temperatursum. Denne sum kan bruges til at estimere og planlægge, hvornår planterne vil være færdigproduceret.

InfoGrow beregner summerne for dig. Systemet afhænger af:

 • Oprettelse af kultur-definitioner, der beskriver, hvornår planterne vil være færdige. Dette kan være en temperatur-, lys- eller fotosyntesesum.

 • Opret en batch i InfoGrow med information om kulturen, hvor den er placeret og hvor mange planter der er.

 • Brug logsystem til at lave registreringer af, hvad der sker med planterne under produktionen. Dette kan være brug af pesticider, udvikling og flytning af planterne til en anden afdeling.

 • InfoGrow estimerer, hvornår planterne vil være færdige, og laver en liste så man kan se hvilke hold der er færdige til tiden, forsinket eller for hurtige.

Crop setup.png

Definer din kultur

Alle kulturer skal defineres. Det er nemt at gøre.  Du definerer den nødvendige sum for at lave en optimal produktion.  Når InfoGrow har været brugt i et stykke tid, kan programmet også hjælpe dig med at estimere de nødvendige værdier. Indtast blot datoerne for en god produktion og InfoGrow beregner de optimale summer.

Kulturens udvikling kan følges af enten en temperatursum, lyssum eller fotosyntesesum.

Opret batch

Hver batch oprettes i systemet og en QR-kode knyttes til den. QR-koden følger produktionen fra start til slut. Den bruges til at identificere produktionen og til at gemme alle oplysninger om produktionen. InfoGrow har en side, der viser al information om en specifik batch.

QR-koden udskrives i gartneriet et særligt softwaresystem. Enten et standardsystem eller et system udviklet som en integreret del af de it-systemer, der bruges af gartneriet.

Create batch with qr.png
gardneri6.jpg

Log ændringer

Batch beskrivelse
Scan QR kode
Create batch with qr.png
Screenshot_20220607-142844.jpg
Primære log-muligheder
Screenshot_20220607-142955.jpg
Sekundære log-muligheder
Screenshot_20220607-142940.jpg
Detaljer
Screenshot_20220607-143050.jpg

Android-appen gør det nemt at logge oplysninger om produktionen. Logsystemet er ekstremt fleksibelt og kan bruges til at logge det, der er relevant for produktionen.

De mulige logfiler er defineret i en hierarkisk struktur:

 • Primær log

 • Sekundær log

 • Oplysninger om den sekundære log (tal eller tekst, som brugeren skal indtaste).

 

Eksempler på logtyper er:

 • Flytning af planter fra en afdeling til en anden

 • Planteudvikling

 • Brug af væksthæmmere

 • Brug af pesticider

 • Kvalitet

InfoGrow prognose

InfoGrow estimerer produktionstiden for alle batch. Du kan se, hvornår de forventes at være færdige. Skærmen giver dig et overblik over alle partier, men du kan søge på en bestemt afgrøde eller en bestemt afdeling og se dem i listen.

Hvis du klikker på detaljer, kan du se alle oplysninger, der er logget sammen med batchen. Du kan også udtrække data og bruge mere avanceret statistisk software til at finde, hvilken indflydelse fx væksthæmmere har på udviklingen.

Batch list.png
bottom of page